top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

NG-vragen over ikwilvervoer.nlRecent heeft Nieuw Goes vragen gesteld aan het college over de handige website ikwilvervoer.nl, waar we nu ook antwoord op hebben gekregen.

----------------------------------------

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde van het Raadslid Vincent Mareels, namens de fractie van Nieuw Goes, over het initiatief www.ikwilververvoer.nl.

Toelichting De website www.ikwilvervoer.nl is een reisplanner die een (zeer) breed scala aan vervoersmogelijkheden en aanverwante informatie in beeld brengt voor de reiziger. Niet alleen openbaar vervoer, maar ook de mogelijkheden op het gebied van huurfietsen, deel- en huurauto’s en parkeerinformatie komen aan bod. Op dit moment zijn met name gemeenten in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel aangesloten. De initatiefnemers van www.ikwilvervoer.nl roepen gemeenten op om zich aan te sluiten bij www.ikwilvervoer.nl om zoveel vervoersmogelijkheden inzichtelijk te maken.

Vragen De fractie van Nieuw Goes heeft de volgende vragen: 1. Is uw College op de hoogte van het initatief www.ikwilvervoer.nl?

Dit initiatief is ons niet bekend.

2. Bent u bereid om onze gemeente aan te sluiten bij www.ikwilvervoer.nl? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

De Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor het regionaal openbaar vervoer in Zeeland. Het aanbieden van reisinformatie maakt daar onderdeel van uit. Zij hebben deze taak uitbesteed via www.9292.nl. Derden zoals www.ikwilvervoer.nl mogen gebruik maken van deze vrij beschikbare reisinformatie maar de provincie Zeeland ziet geen rol in het ondersteunen van dergelijke initiatieven.

3. De aanpak van www.ikwilvervoer.nl is om per provincie direct meerdere gemeenten tegelijk te laten aansluiten. Bent u als College bereid om in Zeeland hierin de voortrekkersrol te nemen door bijvoorbeeld actief samenwerking te zoeken met andere Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet? Zie beantwoording vraag 2.

----------------------------------------

Wat Nieuw Goes betreft is dit een gemiste kans om het vervoer van inwoners in onze gemeente te faciliteren. Veel andere gemeenten in Nederland hebben zich al aangesloten bij dit praktische initiatief. Spijtig dat Goes zich hier niet bij wil aansluiten, zeker aangezien 9292.nl niet alle vervoersvormen bevat die ikwilvervoer.nl wél heeft.


bottom of page