top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Wordt poes Minoes straks doodgeschoten?Door: Martijn Vermeulen (Raadslid Nieuw Goes)

Moeten we weer meer gaan jagen? Het is een discussie die al enkele jaren speelt in Zeeland. Dan weer het ene dier, dan weer het andere… Op dit moment is de beurt aan de wilde kat. Bij de Provinciale Staten van Zeeland is een voorstel ingediend om de jacht op wilde katten mogelijk te maken. Maar weet u wat dit precies inhoudt?

Er is een flinke landelijke discussie over kattenjacht. Er wordt gevreesd voor schade van wilde katten aan de vogelstand in verschillende gebieden: de hoeveelheid en verscheidenheid aan vogels die leven en broeden. Aan de ene kant staan natuurkenners die beweren dat jagen weinig zin heeft. Steriliseren en terugzetten zodat er geen nieuwe generatie wilde katten komt vinden zij een betere oplossing. Hier tegenover staat de jagerslobby, die stelt dat dit amper opschiet omdat deze katten na terugplaatsing gewoon doorgaan met hun praktijken en na overlijden een andere kat toch wel weer het territorium overneemt. Ze beweren dat er teveel zijn om ze allemaal te steriliseren (1).

Het is vreemd genoeg deze laatste partij gelukt om een luisterend oor te krijgen bij de Zeeuwse Provincie. In de beleidsnota Natuurwetgeving, waar op dit moment aan wordt gewerkt, is de jacht op wilde katten opgenomen. In december wordt er een definitief besluit over genomen.

Naar mijn mening is de jacht op wilde katten een grove fout. De jagerslobby vertelt namelijk een broodje-aapverhaal. Een onderzoek van de Universiteit van Wageningen heeft aangetoond dat sterilisatie wel degelijk de meest efficiënte manier is om de kattenpopulatie op peil te houden (2). Daarnaast is het ook veel humaner om de dieren in leven te houden. Het leven van een wezen nemen, terwijl er goede alternatieven zijn, is barbaars en niet meer van onze tijd!

Het invoeren van de ‘kattenjacht’ deugt van geen kanten. Het geeft jagers een absolute vrijbrief om op katten te jagen binnen het jachtgebied. Ja u leest het goed! KATTEN. Dus niet alleen wilde katten, ook uw huisdier kan en mag zonder pardon neergeschoten worden binnen jachtgebied. Piet de Putter van de Zeeuwse afdeling van de Jagersvereniging beweert dat jagers aan uiterlijk en gedrag zien of een kat wild is of niet (3). De praktijk laat echter anders zien. Al vele Nederlanders zijn door jagers hun huisdier verloren. Als een jager per ongeluk een huiskat afschiet, zitten daar voor de jager geen consequenties aan (4).

Niet het dier, maar de jager wordt beschermd door de wet.

Hoe komt het dat jagers dan toch zo’n grote stem hebben zonder enig wetenschappelijk bewijs te leveren? Het is mij tot nu toe een raadsel. Misschien speelt geld een rol? Want afschieten is goedkoper. Maar als ik het geld afweeg tegenover de humaniteit en de effectiviteit verkies ik sterilisatie boven jacht.

Gelukkig is er in Zeeland een stichting die zich hier al keihard voor inzet: Stichting Scheldekat. De vrijwilligersorganisatie zet zich in voor het opvangen, castreren, tam maken en zo mogelijk herplaatsen van wilde katten. Katten die geen nieuw thuis kunnen krijgen, omdat ze het wilde leven gewend zijn, geven ze een eigen ‘kattenhuis’ dat buiten staat en vanwaar ze in de gaten gehouden kunnen worden (5). Scheldekat is een organisatie die zich al 20 jaar succesvol uit de naad werkt om het probleem van zwerfkatten aan te pakken. Dit lukt deels: de aantallen nemen door hun activiteiten in Zeeland af maar veel buitengebieden kunnen ze lastig bereiken. De organisatie is verontwaardigd over het voorstel om katten af te schieten. Daarom is er een petitie gestart tegen het voorstel, welke u hier kan tekenen:

Nieuw Goes hoopt dat het voorstel wordt afgeschoten zodat Zeeuwse én Goese katten niet worden afgeschoten. Wij sluiten ons met dit tegengeluid aan bij andere organisaties, zoals Zeeland Lokaal, Partij voor de Dieren Zeeland en stichting Scheldekat.

Wat Nieuw Goes voorstelt? Wij zien liever dat de Provincie Zeeland Stichting Scheldekat een steuntje in de rug geeft om hun werk makkelijker te maken, en mogelijk hun werk uit te breiden en efficiënter te maken. Afschieten is geen oplossing, aanpakken wel!

Bronnen:

1. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/27/moet-de-verwilderde-kat-worden-afgeschoten-a1611415

2. ‘Als de Kat van Huis is, Zwerfkatten in Nederland: een inventarisatie.’, Dr. Ir. F. Neijenhuis, Ir. T. van Niekerk (Wageningen, 2015).

3. https://www.ad.nl/zeeland/provincie-wil-afschieten-wilde-katten-toestaan~acab77c1/

4. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/27/moet-de-verwilderde-kat-worden-afgeschoten-a1611415

5. http://scheldekat.nl/scheldekat-2/


bottom of page