top of page
 • Foto van schrijverSteven Mareels

Van het Tropisch Bos tot de SchuldenbergAfgelopen donderdag was een van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar: de Begrotingsraad. Wat is er zoal besloten?

 • Voor het Omnium wordt €750.000 uitgetrokken, zodat met name broodnodig onderhoud aan het zwembad kan worden gedaan. We steunen het doen van onderhoud, maar zijn erg kritisch over de toekomst van het Omnium, zeker wat betreft het tropische bos.

 • Inwoners zullen worden betrokken bij de nieuwe invulling van de woonboulevard. De motie om dit gedaan te krijgen werd mede door Nieuw Goes ingediend en is aangenomen.

 • Het plein bij de Maria Magdalenakerk is kaal en leeg. Het plan om dit plein veel aantrekkelijker en groener te maken is mede door Nieuw Goes ingediend en is aangenomen.

 • Kinderen in armoede kunnen voortaan gratis een identiteitskaart krijgen. Ook dit plan werd mede door Nieuw Goes ingediend.

 • Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Daarom is mede door Nieuw Goes een plan ingediend om onderzoek te doen naar de invoering van een ‘ouderenpakket’, waarmee ouderen in armoede extra gestimuleerd worden om mee te doen aan activiteiten.

 • Het oplaten van ballonnen bij evenementen wordt aan banden gelegd, aangezien de plastic resten vaak nog jarenlang schade berokkenen aan het milieu en dieren. Nieuw Goes heeft dit plan daarom ook gesteund.

 • Er komen toegankelijkheidsambassadeurs die op basis van hun eigen ervaringen de gemeente gaan helpen om Goes beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit plan is mede door Nieuw Goes ingediend.

 • Goes krijgt verklarende teksten onder straatnaamborden, zodra deze aan vervanging toe zijn. Nieuw Goes heeft dit plan gesteund, aangezien het ook in ons verkiezingsprogramma is opgenomen.

 • Voor veel inwoners in armoede, waaronder ook de werkende armen, is het moeilijk om te overzien op welke regelingen ze recht hebben. Daarom heeft Nieuw Goes mede een plan ingediend om minima hier veel beter over te informeren. Dit plan is unaniem aangenomen.

 • De schulden van de gemeente zijn fors, en stijgen steevast. Daarom hebben we een motie ingediend om de schulden van de gemeente in te perken. Deze motie kreeg helaas onvoldoende steun.

 • Voor inwoners in armoede zijn de feestmaanden vaak geen feestje. Daarom hebben we een motie ingediend om voor kinderen in armoede tijdens Kerst een presentje te regelen. Ook deze motie kreeg jammer genoeg niet voldoende steun.


bottom of page