top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

NG op bezoek bij Huurdersvereniging De Bevelanden

Bijgewerkt op: 26 apr. 2019Door: Raadslid Onno van de Velde

Nieuw Goes is recent op bezoek geweest bij Huurdersvereniging De Bevelanden (HDB). Wij hebben dit gesprek als nuttig en prettig ervaren. We hebben informatie kunnen uitwisselen en punten bij elkaar aangekaart. De positieve conclusie is dat de HDB en NG elkaar op veel vlakken kunnen vinden. We delen dezelfde zorgen en hebben op veel gebieden dezelfde visie.

Onder andere het nieuwe puntensysteem via Zuidwestwonen.nl is besproken. Dit systeem kent de nodige problemen. Een van de problemen hiermee is dat sommige mensen grote moeite hebben met de digitalisering ervan en de verwachting dat iedereen snel kan reageren op een aanbieding of een interessepeiling (binnen 24 uur). Doe je dit niet, dan wordt de volgende kandidaat al benaderd of ontvang je geen aanbieding. Slechts 24 uur is erg kort en sommige mensen weten simpelweg niet goed hoe het systeem werkt. Bovendien blijken er bij de overstap van het oude naar het nieuwe systeem de nodige problemen zijn geweest met het meenemen van de punten. Dit zou soms niet zijn gebeurd. De vraag is ook of dit systeem noodzakelijk is, gezien de weinige verhuisbewegingen van de regio Goes naar andere regio’s.

Het veruit grootste probleem van Zuidwestwonen.nl is echter dat je na 3 jaar je opgebouwde status kwijt bent en weer op 0 kunt beginnen, als je in die 3 jaar geen geschikte woning of woning naar jouw keuze aangeboden hebt gekregen. Wanneer je de volgende stap wilt gaan maken in je leven en met je vriendin of vriend groter wilt gaan samenwonen, moet deze mogelijkheid er zijn. In de dorpen rondom Goes kom je sneller aan een woning, maar veel mensen willen in of vlakbij Goes blijven wonen. Dan is een 60 jaar oude woning die over een aantal jaar gesloopt gaat worden of een woning in een heel andere regio zoals Bergen op Zoom of Terneuzen gewoon geen reële en aanvaardbare optie. Goes staat immers duidelijk bovenaan in de lijst met plaatsen waar woningzoekenden het liefste willen wonen (https://www.pzc.nl/bevelanden/huurwoning-in-goes-populairst-bij-woningzoekende~a107a976/).

Het kan nu dus gebeuren dat je na bijna 3 jaar te hebben moeten wachten op een kansrijke plek, bijvoorbeeld 3e, je een paar maanden later opeens weer 280e staat omdat je 3 jaar inschrijving verstreken zijn. Nieuw Goes vindt dit zeer oneerlijk en hier moet dan ook zeker wat aan veranderen.

Dit probleem hangt natuurlijk samen met het grote tekort aan sociale huurwoningen. Het is geen uitzondering maar de regel dat wanneer een eengezinswoning in de stad Goes vrijkomt, er 300 tot bijna 400 reacties op komen. Zelfs bij huurwoningen die rond de 60 jaar oud zijn en waarvan bekend is dat ze binnen een aantal jaren gesloopt gaan worden, zoals in Goes-West. Dit hoge aantal aanmeldingen is absurd en een bewijs van het tekort.Wel is onlangs bekend geworden dat de RWS 113 nieuwe sociale huurwoningen gaat bouwen, waarvan 84 in de gemeente Goes (https://www.pzc.nl/bevelanden/rws-kan-woningen-in-goes-kapelle-en-noord-beveland-toch-bouwen-na-nieuwe-aanbesteding~a02fb159/). Nieuw Goes vindt dat deze nieuwe woningen hard nodig zijn. Het is echter de vraag wat de netto toename gaat zijn, wanneer je ook rekening houdt met de woningen die gesloopt gaan worden, zoals in West en Oost. Daarnaast is het natuurlijk de vraag of deze nieuwe woningen voldoende zijn om de vraag op te vangen, gelet op het zeer hoge aantal reacties per woning.

Ook hebben we het met de Huurdersvereniging De Bevelanden gehad over het probleem van ‘goedkope scheefwoners’. Dit zijn mensen die volgens landelijke regelgeving te veel verdienen voor een sociale huurwoning en forse huurverhogingen opgelegd krijgen. Echter, veel van deze scheefwoners kunnen geen kant op, omdat 1. Zij te weinig verdienen om een woning te kopen en 2. Er nauwelijks aanbod is aan vrije sector huurwoningen (boven de €720,42). Deze scheefwoners vallen dus tussen wal en schip. Dit is een onderwerp dat Nieuw Goes in de gaten houdt.

Een andere kwestie is het tekort aan woningen voor mensen met een zorgbehoefte. Ook is gesproken over de ontwikkeling van de stad Goes en de gevolgen daarvan voor de spreiding en scheiding van koop- en huurwoningen. In de nieuwbouwwijken zoals Aria, Riethoek en Mannee zijn nauwelijks tot geen sociale huurwoningen te vinden. De HDB en NG zijn het erover eens dat dit geen wenselijke ontwikkeling is, omdat deze ontwikkeling het gescheiden leven tussen mensen met weinig en veel geld in de hand werkt. De HDB en NG zijn voorstander van wijken waar zowel huur- als koopwoningen staan.

Ook het voorrang verlenen aan statushouders voor sociale huurwoningen is besproken. Zoals waarschijnlijk wel bekend is Nieuw Goes hier een tegenstander van. Verder is gesproken over de (on)wenselijkheid van de situatie dat huurders met psychische problemen vaak in hetzelfde gebouw of vlak bij elkaar wonen.

Nieuw Goes zal zich de komende tijd verder gaan verdiepen in alle problemen rondom sociale woningbouw en aansluitend hierop met plannen komen.


bottom of page