top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Veel problemen op wegen Goes-Zuid

Bijgewerkt op: 25 apr. 2019Door: Raadslid Onno van de Velde

Op vier belangrijke verkeerswegen in Goes-Zuid zijn veel problemen wat betreft verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het gaat hier om de: Kloetingseweg, Fruitlaan, ’s-Gravenpolderseweg en de Buys Ballotstraat.

Enquête

De gemeente heeft een enquête laten uitvoeren door het adviesbureau Studio Bereikbaar. Deze enquête is door bijna 400 mensen ingevuld! NG is heel blij met deze burgerparticipatie en hoge respons. Vorige week hebben bewoners en andere geïnteresseerden de problemen van en de wensen voor deze wegen duidelijk kunnen maken aan de adviseurs van Studio Bereikbaar. Nieuw Goes was hier ook bij aanwezig.

Bewegwijzering Centrum

Een van de problemen is dat bij de rotonde bij de nieuwe afslag de borden ‘Centrum’ je via de ’s-Gravenpolderseweg wijzen, waardoor het verkeer op deze weg en op aansluitende wegen zoals de Kloetingseweg, Buys Ballotstraat en Fruitlaan drukker lijkt te zijn geworden. Nieuw Goes vindt dat de gemeente werk moet maken van het aanpassen van de (digitale) bewegwijzering, zodat mensen vanuit de richting Bergen op Zoom via afslag 35 en vervolgens de Viaductweg-Patijnweg (N289) naar het centrum van Goes worden geleid. Mensen die de nieuwe afslag nemen (35a), kunnen beter via de Nansenbaan worden gestuurd.

’s-Gravenpolderseweg, Fruitlaan en Buys Ballotstraat

Een ander probleem is het voetpad richting het ziekenhuis dat opeens ophoudt, waardoor je over het fietspad verder moet lopen. Ook zijn er weinig mogelijkheden op de ’s-Gravenpolderseweg om veilig over te steken. Op deze weg wordt ook vaak te hard gereden, waardoor in- of uit je auto stappen gevaarlijk is. Op de Fruitlaan is het fietspad zo smal dat fietsers die over willen steken, doorgaande fietsers in de weg staan. De Fruitlaan en Buys Ballotstraat lijken regelmatig net een racebaan. De veiligheid voor fietsers is op de Buys Ballotstraat nog steeds problematisch.

Nieuwe kruising geen verbetering

De kruising Kloetingseweg-Rembrandtlaan-Populierenstraat is onlangs aangepast door de gemeente. De PZC meldde toen al dat veel bewoners niet blij waren met deze nieuwe kruising. Ook Nieuw Goes vond dit geen goed plan en heeft hier schriftelijke vragen over gesteld. We hebben bijvoorbeeld gevraagd waarom de gemeente het een goed idee vond om de opstelplaats vanuit de Rembrandtlaan te verwijderen, zodat bestuurders vanuit die richting in de nieuwe situatie naast automobilisten óók voorbijrijdende fietsers en overstekende fietsers in de gaten moeten houden (vroeger alleen auto’s) en minder goed zicht hebben op de Kloetingseweg. Nu blijkt dat sinds de nieuwe kruising er ligt, de situatie volgens omwonenden onoverzichtelijker is geworden. Voor een goed zicht op de Kloetingseweg moet je nu op het fietspad gaan staan… Overigens gaf de gemeente bij de beantwoording op onze vragen toe dat omwonenden toen te laat zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Wensen

Een veelgehoorde wens onder omwonenden is meer aandacht voor de voetganger en fiets, door meer en veiligere oversteekplekken bijvoorbeeld. Veel omwonenden staan daarnaast achter het vrachtwagenverbod voor de Buys Ballotstraat. Dit voorstel is door de coalitiepartijen helaas weggestemd, maar kan nog steeds op steun van Nieuw Goes rekenen.

Vervolg

Studio Bereikbaar gaat met de resultaten van de enquête en de klankbordgroepavond naar oplossingen kijken. Deze worden op dinsdag 5 maart om 19.00 uur gepresenteerd in het Stadskantoor. Nieuw Goes ziet deze resultaten met belangstelling tegemoet, want het is overduidelijk dat er aanpassingen moeten komen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de wegen in Goes-Zuid te verbeteren.


bottom of page