top of page

Amendement voor voorkomen concurrentie Westerschans met binnenstad aangenomen!

Bijgewerkt op: 28 feb. 2022

De Westerschans wordt verder uitgebreid met onder meer detailhandel. Het college stelde voor om alle soorten winkels mogelijk te maken.


Strijdig met Detailhandelsvisie

Wij hebben uitgezocht dat het toestaan van alle typen winkels echter in strijd is met de gemeentelijke Detailhandelsvisie. In die in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde visie is namelijk vastgelegd dat nieuwe ontwikkelingen dienen plaats te vinden in de binnenstad en Marconistraat en dat wijkwinkelcentra zoals de Westerschans geen winkels mogen bevatten die de verzorgingsfunctie van een wijkwinkelcentrum overschrijden. Dat betekent simpelweg dat een bakker of groenteman wel en een kledingwinkel of juwelier niet is toegestaan.


Leegstand

Dat beleid is ook volkomen logisch. De leegstand in de binnenstad neemt immers steeds grotere vormen aan. In 2017 is al geconstateerd dat de leegstand in de binnenstad van Goes hoger is dan gemiddeld voor dit type winkelgebied (19,5% versus 16,3%). Recent heeft een van onze leden de leegstand in de binnenstad geteld: er staan 49 panden leeg!

Tussen de weg en het parkeerterrein komt Westerschans Fase 2


Zorgwekkende constateringen

In 2017 heeft een onderzoeksbureau een aantal zorgwekkende constateringen gedaan. Zo is de verwachting dat ondanks een toenemend aantal inwoners, het aantal fysieke bestedingen en de omzet in de branche ‘Recreatief (mode en luxe)’ gaan dalen. Een oorzaak daarvan is de toename van het internetwinkelen. Een andere oorzaak is de vergrijzing. Het besteedbaar inkomen van ouderen is namelijk 20% lager dan dat van jongeren. Het te besteden geld wordt ook aan andere zaken uitgegeven. Ouderen geven 40% minder geld uit aan kleding en schoenen.


De binnenstad van Goes kent ook relatief veel winkels in de modebranche. In deze branche worden echter relatief veel internetaankopen gedaan vergeleken met andere branches. Dat betekent dat de Goese binnenstad extra kwetsbaar is.


Een tekortkoming van de Goese binnenstad is het ontbreken van een ‘’absolute trekker’’. Er is geen winkel die voor extra binnenstadbezoekers kan zorgen. Binnensteden die wel beschikken over een groot woonwarenhuis of grote elektronicazaak, hebben een concurrentievoordeel.


Door het onderzoeksbureau is dan ook geconcludeerd dat de marktmogelijkheden zullen verzwakken en groei van het winkelaanbod wordt afgeraden. Zij spreken de verwachting uit dat het onontkoombaar is dat meer winkels zullen verdwijnen.


Bescherming van de binnenstad

Nieuw Goes vindt het dan ook van groot belang om de binnenstad te beschermen. Wij vinden het vreemd dat het college een bestemmingsplan voorstelt dat in strijd is met een vastgestelde visie. Tijdens de raadsvergadering van 11 november hebben wij daarom het Amendement Voorkomen Concurrentie Westerschans Met Binnenstad ingediend (een amendement is een aanpassing van een raadsvoorstel dat het college aan de raad voorlegt).


In dit amendement hebben wij voorgesteld om in het bestemmingsplan een brancheringsregel op te nemen. Een brancheringsregel is een juridisch instrument om bepaalde winkelcategorieën uit te sluiten. Wij hebben voorgesteld om in het bestemmingsplan een brancheringsregel op te nemen die winkels uit de branche ‘Recreatief (mode en luxe)’ uitsluit van de Westerschans Fase 2.


Concurrentie voorkomen

Op deze manier kunnen we als gemeenteraad voorkomen dat zich op de Westerschans een winkel gaat vestigen die je in de binnenstad wilt hebben. Zonder deze aanpassing aan het bestemmingsplan had de gemeenteraad niets kunnen doen, wanneer bijvoorbeeld een sportwinkel zich op de Westerschans had willen vestigen. In Nederland komen immers steeds meer sportwinkels op locaties buiten de binnenstad.


Amendement aangenomen!

Het college gaf aan het toepassen van de brancheringsregel uitvoerbaar te achten. De Partij voor Goes, de PvdA, GroenLinks en coalitiepartij CDA steunden ons amendement. Daarom is ons amendement aangenomen! Van de laatste 6 moties of amendementen die Nieuw Goes heeft voorgesteld, is dit het 5e voorstel dat is aangenomen!


Andere typen winkels zijn dus nog wel mogelijk op de Westerschans Fase 2, zoals een bakkerswinkel.


Wilt u ons amendement lezen? Klik dan hieronder op het bestand:

Amendement Voorkomen Concurrentie Westerschans Met Binnenstad
.pdf
Download PDF • 267KB

Comentarios


bottom of page