top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Betere Aanpak SchuldenNieuw Goes heeft afgelopen raadsvergadering een motie ingediend om te onderzoeken of onze gemeente aan de Nederlandse Schuldhulproute kan deelnemen. Veel Nederlanders kampen namelijk met betalingsachterstanden of schulden. 5 miljoen (!) Nederlanders hebben geen spaargeld en de helft daarvan heeft te maken met structurele betalingsachterstanden. 60% van de mensen met geldproblemen heeft te maken met een grote verandering in het leven, zoals ontslag of ziekte.


5 miljoen Nederlanders hebben geen spaargeld

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) is een nieuw middel dat in 2019 in een aantal Nederlandse gemeenten is getest. De resultaten hiervan waren positief en hoopgevend. De NSR zorgt ervoor dat mensen met schulden zo snel en zo vroeg mogelijk de weg vinden naar de juiste hulp om hun schulden de baas te worden, en schuldeloos te blijven. Ook helpt de NSR bij het vinden en bereiken van inwoners met schulden. Hierbij werkt de gemeente samen met wetenschappers op het gebied van schulden.


Onze motie is mede ingediend door D66 en zou ook door de VVD gesteund worden. De wethouder heeft echter toegezegd te zullen onderzoeken of de NSR volgend jaar ook ingevoerd kan worden in Goes. Stemmen over onze motie was dus niet eens meer nodig. Het zou erg positief zijn als Goes vanaf 2021 ook meedoet met de NSR!

Comentarios


bottom of page