top of page

College nog steeds niet overtuigd van tekort sociale huurwoningen

Naar aanleiding van de Raamovereenkomst Prestatieafspraken Beveland Wonen 2020-2023 had Nieuw Goes een aantal vragen. Een vraag ging over verduurzaming van woningen. Deze mag volgens de Raamovereenkomst niet tot onevenredig hogere woonlasten leiden. Op de vraag van Nieuw Goes wat dit inhoudt, wel of geen hogere woonlasten, kan het college geen antwoord geven. "Durf niet te zeggen" en "stukje woonkwaliteit mag ook wat kosten". Het spreekt voor zich dat Nieuw Goes geen genoegen neemt met dit "antwoord".

Al jaren is er een groot tekort aan sociale huurwoningen in Goes. Dit is heel simpel vast te stellen door een blik te werpen op het aantal reacties op een sociale woning in Goes. Op recent te huur aangeboden eengezinswoningen in de gemeente Goes kwamen vaak zelfs meer dan 600 reacties. Dit is in geen van de andere gemeenten in de regio van het werkgebied van Zuidwestwonen zo hoog. In Middelburg en Vlissingen blijft het aantal reacties doorgaans onder de 300, in Bergen op Zoom onder de 200.

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de vraag naar sociale huurwoningen. Het college gebruikt voor de Raamovereenkomst een onderzoek dat een stagnatie van vraag naar sociale huurwoningen aangeeft, terwijl ander onderzoek aangeeft dat er een grote toename is van de vraag naar woningen. De vragen van Nieuw Goes over de grote vraag naar sociale huurwoningen in Goes worden door het college niet of nauwelijks beantwoord. En dit terwijl de vraag nu groter is dan een paar jaar geleden, toen Nieuw Goes dit probleem voor het eerst aan de orde stelde.

U kunt dit ook zelf onderzoeken: reageer op een woning in Goes op Zuidwestwonen.nl en kijk op de hoeveelste honderdste plaats u terecht komt.Comments


bottom of page