• Steven Mareels

Een gemiste kansDe gemeenteraad is enkele jaren geleden door het toenmalige college onvolledig geïnformeerd over het Tropisch Bos: er werd bewust een veel te rooskleurig beeld geschetst.


Dat is een politieke doodzonde. De gemeenteraad heeft dan ook op basis van onvolledige informatie voor de bouw van het Tropisch Bos gestemd. De toenmalige wethouder die hier verantwoordelijk voor was (De Bat, CDA), zwijgt in alle talen.


Nieuw Goes heeft dan ook een motie van afkeuring ingediend tegen deze gang van zaken, met het verzoek om een openbare bijeenkomst te organiseren waarbij de toenmalige wethouders worden uitgenodigd. Zij kunnen dan in het openbaar reageren op de bevindingen uit het rapport.

Er zijn immers nog veel vraagtekens. Waarom heeft het toenmalige college belangrijke informatie verstopt in bijlagen? Waarom is er nooit marktonderzoek gedaan? Waarom moest het Tropisch Bos er per se komen?


Nieuw Goes staat alleen in die wens: geen enkele partij heeft ons voorstel gesteund. Belangrijke vragen zullen dus altijd onbeantwoord blijven voor de raad en u als inwoner. Een gemiste kans!

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Knarrenhof Goes

Deze motie heeft als doel om een informatiebijeenkomst te organiseren over de woonvorm Knarrenhof. Een Knarrenhof maakt het prettig zelfstandig thuis wonen mogelijk. Een Knarrenhof bestaat uit zelfsta