top of page
  • Nieuw Goes

Nieuw Goes stapt uit de coalitie

Beste lezer,

Na uitvoerig onderling beraad is de fractie van Nieuw Goes unaniem tot de conclusie gekomen dat wij per direct uit de coalitie stappen. In de navolgende alinea’s zullen wij dit besluit toelichten.

Met bijna 3.000 stemmen en 4 zetels wilden wij graag meebesturen. Na intensieve coalitieonderhandelingen was een coalitieakkoord tot stand gekomen op basis waarvan wij voldoende vertrouwen hadden in een evenwichtige coalitie waar wij zo veel mogelijk van onze standpunten konden realiseren.

Wij zijn ons ervan bewust dat coalitiedeelname met zich meebrengt dat je hier en daar water bij de wijn moet doen. Het resultaat van de coalitieonderhandelingen hebben wij met onze fractie en leden grondig doorgenomen. Onze onderlinge bindende afspraak is dat coalitiedeelname ons meer zou moeten opleveren dan het ons zou kosten.

Gaandeweg ontstond steeds meer ontevredenheid over zowel onze rol in de coalitie als de wijze waarop de coalitie samenwerkt. Om op het eerste in te gaan: wij hebben het gevoel dat enkele coalitiegenoten ons niet serieus namen als coalitiepartner. Wij zijn van mening dat we ons partij-karakter onvoldoende naar voren konden brengen binnen deze coalitie.


Bovenstaande heeft een duidelijke relatie met de wijze waarop de coalitie samenwerkt. Nieuw Goes staat voor een open discussie waarbij ieders inbreng op inhoud wordt beoordeeld. Helaas was hier naar onze mening onvoldoende sprake van. Te vaak heeft besluitvorming achter gesloten deuren plaatsgevonden. Hier hebben wij heel veel moeite mee gehad, daar het niet strookt met onze politieke moraal.

Wij hadden destijds een samenwerking voor ogen waar op hoofdlijnen beleidsrichtingen worden geformuleerd en er geen sprake is van een harde scheiding tussen coalitie en oppositie. Voor ons houdt dat in dat er ook wel eens voorstellen kunnen zijn van het college die wij niet steunen of moties van de oppositie die wij als coalitiepartij wel kunnen steunen. Soms gebeurde dit wel, maar dit werd binnenskamers niet getolereerd.

Goes staat de komende jaren voor grote uitdagingen die tijdens het smeden van het coalitieakkoord nog niet voor ogen waren. De oplossingen die de huidige coalitie voor ogen heeft, zijn onverenigbaar met de standpunten van Nieuw Goes. Wij zijn niet van plan om onze kiezers, die ons het vertrouwen hebben gegeven, te laten vallen.

Kortom hebben het gebrek aan openheid van onze voormalige coalitiegenoten, besluitvorming achter gesloten deuren en de manier waarop met ons werd omgegaan geresulteerd in een gebrek aan vertrouwen. Voor ons is het dan ook duidelijk: Opstappen uit deze coalitie.

Wij wensen de resterende coalitiepartijen sterkte en wijsheid toe. Tot slot willen wij de hoop uitspreken dat de nieuwe coalitie en oppositie op constructieve wijze op de inhoud zullen gaan samenwerken.

De fractie van Nieuw Goes


Recente blogposts

Alles weergeven

Bezoek aan de stoomtrein

Op zaterdag 24 juni zijn we met een aantal leden van de fractie van Nieuw Goes: Jan-Kees, Thijs, Nicole en wethouder Martijn Vermeulen, naar het terrein van de Stoomtrein Goes-Borsele gegaan om ons te

Comments


bottom of page