top of page
 • Nieuw Goes

Motie Aanpakken Leegstand Goes

De leegstand in de binnenstad van Goes is hoger vergeleken met vergelijkbare winkelgebieden, toont onderzoek aan. De huren in Goes zijn ook hoger dan in de rest van de regio (bijv. Bergen op Zoom). Voor de winkels in het segment ‘Recreatief’ is maar liefst 50% van de bestedingen afkomstig van mensen buiten de regio. Als gevolg van de Coronacrisis is het aantal dagjesmensen en toeristen enorm gedaald. De schatting is dat de leegstand in 2021 met 12 procentpunt zal toenemen. Het is dus alle hens aan dek om de winkeliers in Goes te steunen! In deze motie hebben wij daarom voorgesteld om een bemiddelaar aan te stellen die actief winkeliers en pandeigenaren ondersteunt bij verlichting van hoge maandlasten en meedenkt aan oplossingen voor leegstand en andere problemen en hiervoor een plan van aanpak opstelt. Helaas steunde geen enkele andere partij onze motie.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 26 november 2020.


Constaterende dat:

 1. De leegstand in de binnenstad van Goes hoger is dan gemiddeld voor dit type winkelgebied[1];

 2. Goes een bovenregionale positie heeft en en voor Goes het aandeel van de bestedingen van inwoners van buiten het verzorgingsgebied voor het segment 'Recreatief' 50% is[1];

 3. De huurprijzen in Goes voor winkelpanden op een hoger niveau liggen dan in de rest van de regio[1];

 4. Het aanbod aan mode- en speciaalzaken van groot belang is voor de trekkracht van de binnenstad van Goes[1];

 5. Verwacht wordt dat het aantal fysieke bestedingen in het recreatieve segment (mode en luxe) in Goes in 2025 4% lager zal liggen dan in 2016[1];

 6. De Coronacrisis tot zorgelijke ontwikkelingen op het vlak van retail en horeca leidt[2]:

  1. De koopbereidheid een indicator is van niet-noodzakelijke aankopen en deze in juli nog ver onder het niveau van februari lag[2];

  2. Het aantal bezoekers van winkelcentra sinds het diepste dal aan het opkrabbelen is, maar zich in juli nog op slechts 50/60% van het normale niveau bevond en non-food mkb-ondernemers aangeven dat dit in het 3e kwartaal nog niet zal terugkeren naar het normale niveau[2];

  3. Mode en schoenen met een omzetdaling van -23,4% het grootste omzetverlies sinds 2005 hebben geleden[2];

  4. Consumenten aangeven minder vaak fysiek te gaan winkelen zolang de Coronacrisis voortduurt, waarbij winkelbezoek in andere plaatsen met 39% afneemt[2];

  5. De voorkeur onder consumenten voor online winkelen gestegen is van 16% naar 35% en de verwachting is dat een deel online blijft gebruiken na Corona[2];

  6. 1 op de 5 non-food mkb'ers verwacht winkels te sluiten in het komende jaar[2];

  7. Vastgoedpartijen verwachten dat 15% van de retail- en horecaondernemers gaat verdwijnen in de komende 12 maanden[2];

  8. Verwacht wordt dat centrumgebieden inclusief aanloopstraten het hardst getroffen zullen worden door de Coronacrisis[2];

  9. De schatting is dat de totale leegstand in het komende jaar met 12 procentpunt zal toenemen[2];

  10. De verwachting is dat huurdaling noodzakelijk is[2];

 7. Nederlandse binnensteden die veel horeca en modewinkels hebben, vaker afhankelijk zijn van toerisme en consumenten die van verder weg komen[3];

 8. Het deze binnensteden zijn die het zwaarst getroffen zijn door de Coronacrisis en Goes tot de top-10 zwaarst getroffen winkelgebieden van Nederland behoort[3].


Is van mening dat:

 1. De gevolgen van de Coronacrisis voor de binnenstad van Goes extra zorgelijk zijn omdat:

  1. De binnenstad van Goes veel dagjesmensen en toeristen trekt terwijl dit type winkelbezoekers het sterkst afneemt;

  2. Modezaken de grootste omzetverliezen lijden terwijl de binnenstad van Goes een relatief groot aandeel modewinkels heeft.


Verzoekt het College:

 1. Een bemiddelaar aan te stellen die actief winkeliers en pandeigenaren ondersteunt bij verlichting van hoge maandlasten en meedenkt aan oplossingen voor leegstand en andere problemen, hiervoor een plan van aanpak op te stellen en hierbij gebruikmaakt van bestaande netwerken zoals Ondernemers Organisatie Goes;

 2. De raad regelmatig te informeren over de voortgang en resultaten van deze werkzaamheden, waarbij de raad in ieder geval in het 1e kwartaal van 2021 wordt geïnformeerd over de stand van zaken.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels


[1] Detailhandelsvisie Goes 2017

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Comentarios


bottom of page