• Nieuw Goes

Motie Aanpakken Leegstand Goes

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 26 november 2020.


Constaterende dat:


- De leegstand in de binnenstad van Goes hoger is dan gemiddeld voor dit type winkelgebied[1];

- Goes een bovenregionale positie heeft en voor Goes het aandeel van de bestedingen van inwoners van buiten het verzorgingsgebied voor het segment ‘Recreatief’ 50% is[1];

- De huurprijzen in Goes voor winkelpanden op een hoger niveau liggen dan in de rest van de regio[1];

- Het aanbod aan mode- en speciaalzaken van groot belang is voor de trekkracht van de binnenstad van Goes[1];

- Verwacht wordt dat het aantal fysieke bestedingen in het recreatieve segment (mode en luxe) in Goes in 2025 4% lager zal liggen dan in 2016[1];

- De Coronacrisis tot zorgelijke ontwikkelingen op het vlak van retail en horeca leidt[2]:

o De koopbereid een indicator is van niet-noodzakelijke aankopen en deze in juli nog ver onder het niveau van februari lag[2];

o Het aantal bezoekers van winkelcentra sinds het diepste dal aan het opkrabbelen is, maar zich in juli nog op slechts 50/60% van het normale niveau bevond en non-food mbk-ondernemers aangeven dat dit in het 3e kwartaal nog niet zal terugkeren naar het normale niveau[2];

o Mode en schoenen met een omzetdaling van -23,4% het grootste omzetverlies sinds 2005 hebben geleden[2];

o Consumenten aangeven minder vaak fysiek te gaan winkelen zolang de Corocrisis voortduurt, waarbij winkelbezoek in andere plaatsen met 39% afneemt[2];

o De voorkeur onder consumenten voor online winkelen gestegen is van 16% naar 35% en de verwachting is dat een deel online blijft gebruiken na Corona[2];

o 1 op de 5 non-food mkb’ers verwacht winkels te sluiten in het komende jaar[2];

o Vastgoedpartijen verwachten dat 15% van de retail- en horecaondernemers gaat verdwijnen in de komende 12 maanden[2];

o Verwacht wordt dat centrumgebieden inclusief aanloopstraten het hardst getroffen zullen worden door de Coronacrisis[2];

o De schatting is dat de totale leegstand in het komende jaar met 12 procentpunt zal toenemen[2];

o De verwachting is dat huurdaling noodzakelijk is[2];

- Nederlandse binnensteden die veel horeca en modewinkels hebben, vaker afhankelijk zijn van toerisme en consumenten die van verder weg komen[3];

- Het deze binnensteden zijn die het zwaarst getroffen zijn door de Coronacrisis en Goes tot de top-10 zwaarst getroffen winkelgebieden van Nederland behoort[3].


Is van mening dat:

- De gevolgen van de Coronacrisis voor de binnenstad van Goes extra zorgelijk zijn omdat:

o De binnenstad van Goes veel dagjesmensen en toeristen trekt terwijl dit type winkelbezoekers het sterkst afneemt;

o Modezaken de grootste omzetverliezen lijden terwijl de binnenstad van Goes een relatief groot aandeel modewinkels heeft.


Verzoekt het College:

- Een bemiddelaar aan te stellen die actief winkeliers en pandeigenaren ondersteunt bij verlichting van hoge maandlasten en meedenkt aan oplossingen voor leegstand en andere problemen, hiervoor een plan van aanpak op te stellen en hierbij gebruikmaakt van bestaande netwerken zoals Ondernemers Organisatie Goes;

- De raad regelmatig te informeren over de voortgang en resultaten van deze werkzaamheden, waarbij de raad in ieder geval in het 1e kwartaal van 2021 wordt geïnformeerd over de stand van zaken.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,

Vincent Mareels

[1] Detailhandelsvisie Goes 2017 [2] https://retailland.nl/app/uploads/2020/07/Retailagenda_Retail-postcorona-impactanalyse_juli2020_DEF.pdf [3] https://locatus.com/blog/op-welk-van-de-winkelgebieden-in-nederland-is-de-impact-van-corona-het-grootst/

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Onderzoek Sturingsinstrumenten Woningmarkt

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 22 april 2021. Constateert dat: De druk op de Nederlandse woningmarkt als gevolg van een toenemende vraag naar woningen, hogere prijsstijgingen

Motie Woonerven

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 12 november 2020 Constaterende dat: - Op woonerven een maximumsnelheid geldt van 15 km/uur; - Onze gemeente voor woonerven de snelheidsoverschrij

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes