• Steven Mareels

Motie Kinderen in Armoede

In deze motie stelde Nieuw Goes voor om kinderen die opgroeien in armoede tijdens de kerstperiode tegemoet te komen met een presentje vanuit de gemeente, waarvoor de gemeente mogelijk zou kunnen samenwerken met lokale sponsoren. Geen enkele andere partij steunde ons voorstel.


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 8 november 2018.


Constaterende dat:

  1. Mensen in de bijstand, vooral gezinnen met kinderen, het moeilijk hebben om rond te komen, zeker in de dure decembermand.

  2. Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen in de gemeente Goes rond de 350 ligt.

  3. Er in Goes circa 680 kinderen zijn met kans op armoede.

  4. Kinderen in armoede vaak niet mee kunnen doen aan feestelijkheden, vanwege de financiële situatie van hun ouders.


Overwegende dat:

  1. Kerst een feest moet zijn voor iedereen, ongeacht inkomen.


Verzoekt het College:

  1. Om kinderen die opgroeien in armoede tijdens de kerstperiode tegemoet te komen met een presentje vanuit de gemeente, om ze te verzekeren van een fijne Kerst.


En gaat over tot de orde van de dag.

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Uitstellen Huurverhoging Goes

Volgens het Centraal Planbureau is het zeer waarschijnlijk dat de Coronacrisis ernstiger zal zijn de crisis van 2008-2009. Zo’n grote stijging van het aantal WW-uitkeringen als in april 2020 heeft het

Motie Nederlandse Schuldhulproute

5 miljoen Nederlanders hebben geen spaargeld en kunnen geen financiële tegenslagen opvangen. Terwijl 60% van de mensen met geldproblemen te maken heeft met een grote verandering in het leven, zoals ee

Motie Afvalstoffenheffing Goes

In Goes wordt zo goed afval gescheiden dat het College nu geld tekort komt. De bakken worden namelijk minder vaak geleegd maar de wagens moeten wel blijven rijden. Het College stelde daarom voor de af

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes