top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Motie Kinderen in Armoede

Bijgewerkt op: 2 jul. 2021

In deze motie stelde Nieuw Goes voor om kinderen die opgroeien in armoede tijdens de kerstperiode tegemoet te komen met een presentje vanuit de gemeente, waarvoor de gemeente mogelijk zou kunnen samenwerken met lokale sponsoren. Geen enkele andere partij steunde ons voorstel.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 8 november 2018.


Constaterende dat:

  1. Mensen in de bijstand, vooral gezinnen met kinderen, het moeilijk hebben om rond te komen, zeker in de dure decembermand.

  2. Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen in de gemeente Goes rond de 350 ligt.

  3. Er in Goes circa 680 kinderen zijn met kans op armoede.

  4. Kinderen in armoede vaak niet mee kunnen doen aan feestelijkheden, vanwege de financiële situatie van hun ouders.


Overwegende dat:

  1. Kerst een feest moet zijn voor iedereen, ongeacht inkomen.


Verzoekt het College:

  1. Om kinderen die opgroeien in armoede tijdens de kerstperiode tegemoet te komen met een presentje vanuit de gemeente, om ze te verzekeren van een fijne Kerst.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Comentários


bottom of page