top of page
 • Foto van schrijverSteven Mareels

Motie Second Opinion Onderzoek Sociale Huurwoningmarkt

Bijgewerkt op: 2 jul. 2021

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend omdat uit onderzoek blijkt dat veel mensen geen sociale huurwoning kunnen vinden. Slechts 20% van de ingeschreven woningzoekenden slaagde wel, maar zij stonden gemiddeld 62 (!) maanden ingeschreven. Op een vrijkomende sociale huurwoning in de gemeente Goes komen vaak honderden reacties. Ondanks deze zorgwekkende cijfers vindt het College meer sociale huurwoningen niet nodig. We hebben daarom verzocht om een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoek te laten doen naar de situatie in Goes. Dit onderzoek zou het College ervan moeten overtuigen wel in actie te komen. Helaas stemden alle andere partijen tegen de motie waardoor het tekort aan sociale huurwoningen in Goes blijft bestaan.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 7 november 2019.


Constaterende dat:

 1. Op 7 februari 2019 de raadscommissie over de 'Rapportage Woningzoekenden De Bevelanden 2017' plaatsvond, ondersteund door een presentatie van woningcorporatie RWS.

 2. In de rapportage wordt gesteld dat: "80% van de geslaagde woningzoekenden in 2017 vond binnen 8,4 maanden na hun 1e reactie een woning, en 60% binnen 5 maanden." En "20% van de geslaagde woningzoekenden in 2017 zocht langer dan 8,4 maanden naar een woning. Het maximum lag op 2 jaar en 4 maanden."

 3. Een heel ander beeld ontstaat wanneer alle woningzoekenden uit 2017 met interesse in De Bevelanden worden meegenomen, namelijk:

  1. Slechts 20% van de woningzoekenden uit 2017 is geslaagd (2.411 woningzoekenden).

  2. 23% wel stond ingeschreven maar niet reageerde (2.790 woningzoekenden).

  3. 37% niet heeft verlengd (4.491 woningzoekenden).

  4. 7% zich heeft uitgeschreven (914 woningzoekenden).

  5. 4% gestopt is met zoeken, maar nog wel ingeschreven staat (531 woningzoekenden).

  6. 9% nog altijd actief zoekend was (1.107 woningzoekenen).

 4. 57% van de woningzoekenden niet is geslaagd, waarbij de ingeschrevenen die wel zijn ingeschreven maar niet reageerden niet zijn meegenomen.

 5. 57% betekent dat maar liefst 7.043 woningzoekenden uit 2017 niet zijn geslaagd in het vinden van een woning.

 6. Uit data van mei 2018 blijkt dat in enkel de gemeente Goes in 2017 416 geslaagd woningzoekenden waren. Dit zijn nieuwe huurders in Goes die niet per se uit de gemeente Goes komen.

 7. Uit diezelfde data van mei 2018 blijkt dat in enkel de gemeente Goes in 2017 nog 360 zoekenden woningzoekend waren die wél uit de gemeente Goes komen, maar niet per se in Goes willen wonen.

 8. De inschrijfduur voor niet geslaagde woningzoekenden uit 2017 uit Goes 27,9 maanden bedraagt. De gemiddelde wachttijd voor hen bedraagt 11,1 maanden (de wachttijd gaat pas in vanaf de 1e reactie).

 9. De geslaagde woningzoekenden in Goes die via het aanbodmodel een woning vonden, zich gemiddeld 62 maanden geleden hadden ingeschreven.

 10. 48% van de nieuwe huurders in Kapelle kwam van overig Bevelanden, vooral uit Goes. 30% van de nieuwe huurders in Borsele kwam van overig Bevelanden. Ter vergelijking: in Goes kwam maar 16% van de nieuwe huurders van overig Bevelanden.

 11. Het momenteel al voorkomt dat woningzoekenden 3 jaar staan ingeschreven zonder dat zij een woning hebben kunnen vinden in de gemeente Goes. Deze woningzoekenden dan wel hun opgebouwde inschrijfduur verliezen.


Overwegende dat:

 1. Het hoge percentage woningzoekenden dat zich in 2017 heeft uitgeschreven, niet heeft verlengd, gestopt is met actief zoeken, of nog steeds zoekt om nader onderzoek vraagt.

 2. Uitgaan van enkel de zoektijd niet alleszeggend is omdat het, gezien de hoge aantallen, wellicht zo is dat veel woningzoekenden pas gaan reageren na een bepaalde inschrijfduur.

 3. Het gemiddeld aantal reacties op vrijkomende woningen in de gemeente Goes al jarenlang hoog is en dit wellicht kan betekenen dat het aanbod onvoldoende aansluit op de vraag.


Verzoekt het College:

 1. Een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente Goes een second opinion onderzoek te laten doen naar de situatie op de Goese sociale huurwoningmarkt met daarvoor onder andere de volgende onderzoeksdoelen:

  1. Eerdere onderzoeksuitkomsten van onderzoeken naar de sociale huurwoningmarkt waarvan nu niet goed gezegd kan worden wat ze betekenen, nader te onderzoeken.

  2. Een beter inzicht te krijgen in het aantal woningzoekenden uit de regio De Bevelanden, met een voorkeur voor Goes.

  3. Indien mogelijk bij dit onderzoek ook de cijfers van 2018 mee te nemen zodat een nog representatiever beeld zal ontstaan.

 2. Financiële dekking voor dit voorstel of anderszins dit onderzoek te financieren uit de algemene reserve.

 3. Het definitieve rapport aan de gemeenteraad te overhandigen, met tevens een verduidelijkende presentatie door het adviesbureau.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Onno van de Velde,

Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen


Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Hozzászólások


bottom of page