• Steven Mareels

Motie Subsidiedeskundige

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend waarin we het College verzoeken een ambtenaar op te leiden tot subsidiedeskundige of hiervoor een ambtenaar aan te nemen. De gemeente Middelburg heeft een subsidiedeskundige en haalde in 2014-2018 per inwoner €92,69 per inwoner aan EU-subsidies binnen, in Goes was dit slechts €25,23 per inwoner. Deze ambtenaar verdiende zichzelf meer dan terug. De SGP-CU diende de motie mede in en ook het CDA, de VVD, de PvdA, de PvG en de SP stemden voor, waardoor de motie is aangenomen!


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 7 november 2019.


Constaterende dat:

 1. Subsidies (van bijvoorbeeld de EU) belangrijk zijn voor de financiën van onze gemeente.

 2. De gemeente Middelburg in de periode 2014-2018 het bedrag van €92,69 per inwoner aan EU-subsidies binnenhaalde.

 3. De gemeente Goes in diezelfde periode €25,23 per inwoner aan EU-subsidies binnenhaalde.

 4. De gemeente Middelburg een subsidiedeskundige in dienst heeft.

 5. Deze subsidiedeskundige zichzelf ruimschoots terugverdient.

 6. Onze gemeente geen eigen subsidiedeskundige in dienst heeft.


Overwegende dat:

 1. Een subsidiedeskundige in de gemeente Goes een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het toegekend krijgen van subsidies.


Verzoekt het College:

 1. Om voor de gemeente Goes een reeds in dienst zijnde ambtenaar op te laten leiden tot subsidiedeskundige, of een subsidiedeskundige te werven in het geval het opleiden van een reeds in dienst zijnde ambtenaar niet haalbaar mocht zijn.

 2. De raad te informeren wanneer de ambtenaar is opgeleid, dan wel de subsidiedeskundige is geworven.


En gaat over tot de orde van de dag.

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Uitstellen Huurverhoging Goes

Volgens het Centraal Planbureau is het zeer waarschijnlijk dat de Coronacrisis ernstiger zal zijn de crisis van 2008-2009. Zo’n grote stijging van het aantal WW-uitkeringen als in april 2020 heeft het

Motie Nederlandse Schuldhulproute

5 miljoen Nederlanders hebben geen spaargeld en kunnen geen financiële tegenslagen opvangen. Terwijl 60% van de mensen met geldproblemen te maken heeft met een grote verandering in het leven, zoals ee

Motie Afvalstoffenheffing Goes

In Goes wordt zo goed afval gescheiden dat het College nu geld tekort komt. De bakken worden namelijk minder vaak geleegd maar de wagens moeten wel blijven rijden. Het College stelde daarom voor de af

 • Facebook - White Circle
 • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes