top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Motie Subsidiedeskundige

Bijgewerkt op: 2 jul. 2021

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend waarin we het College verzoeken een ambtenaar op te leiden tot subsidiedeskundige of hiervoor een ambtenaar aan te nemen. De gemeente Middelburg heeft een subsidiedeskundige en haalde in 2014-2018 per inwoner €92,69 per inwoner aan EU-subsidies binnen, in Goes was dit slechts €25,23 per inwoner. Deze ambtenaar verdiende zichzelf meer dan terug. De SGP-CU diende de motie mede in en ook het CDA, de VVD, de PvdA, de PvG en de SP stemden voor, waardoor de motie is aangenomen!


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 7 november 2019.


Constaterende dat:

  1. Subsidies (van bijvoorbeeld de EU) belangrijk zijn voor de financiën van onze gemeente.

  2. De gemeente Middelburg in de periode 2014-2018 het bedrag van €92,69 per inwoner aan EU-subsidies binnenhaalde.

  3. De gemeente Goes in diezelfde periode €25,23 per inwoner aan EU-subsidies binnenhaalde.

  4. De gemeente Middelburg een subsidiedeskundige in dienst heeft.

  5. Deze subsidiedeskundige zichzelf ruimschoots terugverdient.

  6. Onze gemeente geen eigen subsidiedeskundige in dienst heeft.


Overwegende dat:

  1. Een subsidiedeskundige in de gemeente Goes een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het toegekend krijgen van subsidies.


Verzoekt het College:

  1. Om voor de gemeente Goes een reeds in dienst zijnde ambtenaar op te laten leiden tot subsidiedeskundige, of een subsidiedeskundige te werven in het geval het opleiden van een reeds in dienst zijnde ambtenaar niet haalbaar mocht zijn.

  2. De raad te informeren wanneer de ambtenaar is opgeleid, dan wel de subsidiedeskundige is geworven.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

留言


bottom of page