top of page

Na Diftar komt nascheiding?

De afvalstoffenheffing stijgt, net als in 2019. Dit is een vervelende boodschap voor u als inwoner, des te meer omdat een heleboel Goesenaren flink hun best doen om zo goed mogelijk te scheiden volgens het Diftar-principe.


Op stijgende lasten zit niemand te wachten. Tegelijkertijd tonen onderzoeken aan dat nascheiding meer oplevert dan Diftar. Steeds meer gemeenten stappen daarom over op nascheiding. Nascheiding is de situatie vóór de invoering van Diftar: plastic, metalen en drankenkartons (PMD-afval) mogen dan weer in de grijze bak bij het restafval.


Vervolgens gaat dit afval naar een fabriek waar het door machines secuur wordt gesorteerd, waardoor er een hogere opbrengst ontstaat aan te recyclen materiaal. Dat is positief, want dit verhoogt de opbrengst die de gemeente haalt uit afval, waardoor dit kan worden ingezet om de afvalstoffenheffing zo voordelig mogelijk voor u te houden. Vanzelfsprekend is het ook milieuvriendelijker als we meer halen uit onze afvalstromen. Daarnaast levert het voor u als inwoner gemak op, want u hoeft afval dan niet meer zelf weg te brengen.


We hebben van onze wethouder mogen begrijpen dat hij aankomende periode met een aantal scenario’s naar de raad komt over afvalverwerking, waaronder een scenario nascheiding. Nieuw Goes vindt dat we onze ogen moeten openhouden voor verandering als dit betere perspectieven biedt. Het concept nascheiding houden we voor u dus goed in de gaten!


Comments


bottom of page