top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

NG Blijft Kritisch Over AZC


Recent is een artikel in de media verschenen over de komst van een AZC en de mening van Nieuw Goes hierover. Helaas geeft dit artikel niet ons hele verhaal weer. We vertellen u graag meer hierover.


Nieuw Goes heeft het onderwerp asielzoekers/AZC ingebracht in de coalitieonderhandelingen en mede daarom is het opgenomen in het coalitieakkoord. Dit heeft ervoor gezorgd dat we hebben afgesproken:

  • De opvang wordt primair voor gezinnen (dus niet voor alleenstaande mannen).

  • Inwoners moeten betrokken worden als er asielopvang komt.

  • Kwaliteit gaat boven kwantiteit (dus liever kleinschalig en goed).

  • Er komt nieuw inburgeringsbeleid zodat we de integratie van nieuwkomers verbeteren.

  • Andere gemeenten zijn ook aan zet.

Daarnaast is Nieuw Goes alert op voldoende politiecapaciteit om de opvang in goede banen te leiden en het weren van veiligelanders, asielhoppers en overlastgevers. Deze afspraken hebben we alleen maar kunnen maken doordat Nieuw Goes meedoet aan de coalitie. In de oppositie hadden we op dit onderwerp (vrijwel) geen invloed kunnen uitoefenen. Als Nieuw Goes hebben we in de Goese Raad namelijk unieke standpunten over dit onderwerp. In de vorige raadsperiode heeft Nieuw Goes bijvoorbeeld als enige partij tegen de bouw van een structureel AZC gestemd. Het komt er toch, want alle andere partijen zijn voor. In de oppositie kunnen we op dit punt dus weinig voor onze kiezers bereiken.


Onze keuze is dan ook geweest om mee te doen aan de coalitie en op die manier wel invloed uit te kunnen oefenen. Als wij niet mee hadden gedaan aan de coalitie, is onze verwachting dat bovenstaande beperkingen op de opvang er niet (allemaal) zouden zijn geweest. We kunnen niet alles bereiken wat we zouden willen op dit vlak, maar we voorkomen wel erger. Nieuw Goes doet er dan ook alles aan om zoveel mogelijk van onze visie te bereiken. Zo hebben wij ons duidelijk uitgesproken tegen de extra 400 asielzoekers die in september naar de Zeelandhallen kwamen. Er zijn daarnaast meerdere veiligelanders geweigerd bij de noodopvang. Ook hebben wij recent als enige partij tegen de motie gestemd om extra vaart te maken met het nieuwe AZC.


We doen wat we kunnen om zoveel mogelijk voor onze kiezers te bereiken! Het is echter zeker niet uit te sluiten dat de Rijksoverheid binnenkort verplichtingen oplegt, waardoor we als gemeente überhaupt buitenspel staan.

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Goes stapt uit de coalitie

Beste lezer, Na uitvoerig onderling beraad is de fractie van Nieuw Goes unaniem tot de conclusie gekomen dat wij per direct uit de coalitie stappen. In de navolgende alinea’s zullen wij dit besluit to

Comments


bottom of page