top of page

Nieuw Goes niet akkoord met verhuisbepaling

Wederom een bezuiniging op de zorg! Ditmaal om mensen te laten verhuizen, als dit goedkoper is dan woningaanpassingen. Om hierop flink te kunnen besparen, is ook het verhuisgebied vergroot tot 10 km buiten de Bevelanden. Min of meer gedwongen verhuizen, ver weg van familie en vrienden, dat is voor Nieuw Goes volstrekt ontoelaatbaar! Wij hebben daarom een amendement ingediend om de verhuisbepaling te wijzigen.

Geen woningaanpassing, maar verhuizing

Fictief voorbeeld: Mevrouw De Leeuw is 78 jaar en sinds enkele jaren weduwe. Ze woont al heel haar leven met veel plezier in Wilhelminadorp. Ook haar kinderen en kleinkinderen wonen daar, net zoals haar vrienden en kennissen. Door ziekte kan ze zich steeds minder goed bewegen. Daarom vraagt ze woningaanpassingen aan. De gemeente wijst deze af, want het is veel goedkoper als mevrouw naar een woning verhuist die al is aangepast. Maar helaas, in de gemeente Goes zijn deze huizen niet beschikbaar. Maar wel in Bergen op Zoom. De gemeente vertelt mevrouw De Leeuw dat ze geen woningaanpassing vergoed krijgt, maar in plaats daarvan moet verhuizen naar Bergen op Zoom.


Wij vrezen dat situaties zoals hierboven zullen gaan optreden, omdat het College uit bezuinigingsoverwegingen in de nieuwe WMO-Verordening heeft vastgelegd dat mensen moeten verhuizen naar de vijf Bevelandse gemeenten + een schil van 10 km daaromheen, als dit goedkoper is dan woningaanpassingen.


Uit vertrouwde omgeving

Wij vinden dit onaanvaardbaar. Dit min of meer dwingen om te verhuizen, leidt ertoe dat zorgbehoevende personen uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Dit is zeer ingrijpend en heeft een grote impact. Bovendien wordt het veel moeilijker om een beroep te doen op het eigen netwerk.


Eérst eigen woonplaats en gemeente

Nieuw Goes heeft daarom een amendement ingediend om deze verhuisbepaling sterk aan te passen. Wij hebben verzocht vast te leggen dat voor verhuizing éérst naar de eigen woonplaats moet worden gekeken, en indien dit niet mogelijk is naar een plaats zo dichtbij mogelijk in de eigen gemeente, waarbij dit proces altijd in nauw contact moet verlopen met de persoon in kwestie. Naar verhuizing binnen de regio van de Bevelanden + 10 km kan naar onze mening pas gekeken worden wanneer de eigen woonplaats of gemeente niet mogelijk is én uitsluitend wanneer de zorgbehoevende hiermee instemt.


Geen meerderheid

Ons amendement werd mede ingediend door de Partij voor Goes en de PvdA steunde het, waardoor het amendement is verworpen.


Financieel tekort

De gemeente Goes heeft een tekort van 3 miljoen euro op de zorg. Het grote probleem is dat Den Haag zorgtaken overhevelt aan gemeenten, zónder hierbij voldoende geld mee te sturen. Landelijk is er een grote lobby gaande om gemeenten meer geld te geven voor de zorg. De verhuisbepaling is onderdeel van een groter plan aan bezuinigingen, om in totaal 2 miljoen euro te bezuinigen op de zorg, waardoor er een tekort van 1 miljoen euro overblijft.


Verhuisbepaling gaat te ver

Nieuw Goes begrijpt dat we als gemeente niet aan het ministerie kunnen vragen om ons 3 miljoen extra te geven. Maar in onze optiek laat het totale bezuinigingsplan al zien dat we al het mogelijke hebben gedaan. Voor dit plan hebben wij met ons amendement geprobeerd om de verhuisbepaling aan te passen. Ook hebben we geprobeerd om de bezuiniging op de huishoudelijke voor een groot deel te schrappen. We zijn ons ervan bewust dat deze twee aanpassingen het tekort laten toenemen, maar wij vinden dat we niet moeten doorslaan. Voor het resterende tekort moet Den Haag de gemeente van meer financiële middelen voorzien.


Tegen gestemd

Vanwege de verhuisbepaling en de bezuiniging op de huishoudelijke hulp, heeft Nieuw Goes tegen het totaalplan gestemd. Helaas was een raadsmeerderheid voor, waardoor de verhuisbepaling werkelijkheid wordt. Wij blijven dit kritisch volgen. Aarzel niet om trieste gevolgen van dit beleid met ons te delen!



Vorige week informeerden we u over ons amendement voor het aanpassen van de periode waarin iemand geen huishoudelijke hulp ontvangt. Wij stelden voor om dit te veranderen naar 6 weken in plaats van 6 maanden. Heeft u dit artikel nog niet gelezen? Klik dan op de volgende link: https://www.nieuwgoes.org/post/bezuiniging-op-huishoudelijke-hulp-onacceptabel

Comments


bottom of page