top of page

Bezuiniging op huishoudelijke hulp onacceptabel

Bijgewerkt op: 5 aug. 2021

Geopereerd en huishoudelijke hulp nodig? Voor de eerste 6 maanden krijgt u géén huishoudelijke hulp meer. Particuliere hulp of het eigen netwerk lossen dit maar op, aldus het College van B&W. Nieuw Goes vindt deze bezuiniging onacceptabel. Wij hebben daarom een amendement ingediend om dit plan te wijzigen.

Inwoners met weinig geld zijn de klos

Stoppen met het geven van huishoudelijke hulp voor periodes korter dan 6 maanden, vinden wij veel te ver gaan! Ten eerste is een periode van 6 maanden een te zware belasting voor mantelzorgers. Ten tweede is de duurdere particuliere hulp voor veel mensen niet te betalen. Als een particuliere hulp überhaupt al te regelen is, gezien de wachtlijsten. Ook is er een aanzienlijke groep inwoners die nauwelijks tot geen netwerk heeft, bijvoorbeeld omdat er geen kinderen zijn of die ver weg wonen. Door deze bezuiniging dreigt de situatie van zorgbehoevenden in vervuilde huizen, wanneer zij bijvoorbeeld een operatie hebben gehad en voor enkele maanden huishoudelijke hulp nodig hebben.


Buurgemeenten hebben adviesraden voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die ook faliekant tegen deze bezuiniging zijn. Een van deze adviesraden deed het tegenvoorstel om 6 maanden in te korten naar 6 weken, omdat 6 weken meer overbrugbaar is. Nieuw Goes vindt dit een goede suggestie. Wij hebben daarom een amendement ingediend om de periode in te korten, zodat iemand na 6 weken wel huishoudelijke hulp krijgt.


Geen meerderheid voor NG-voorstellen

Helaas was er geen meerderheid voor 6 weken. Tijdens een schorsing van de vergadering leek er wel een meerderheid te ontstaan voor 3 maanden. Wij vinden 3 maanden veel te lang, maar omdat 3 maanden beter is dan 6 maanden, hebben wij ons amendement tijdens de vergadering aangepast van 6 weken naar 3 maanden. Tot onze verrassing was ook voor dit voorstel geen meerderheid, omdat CDA, VVD, D66 en GroenLinks tegen dit voorstel stemden.


Financieel tekort

De gemeente Goes heeft een tekort van 3 miljoen euro op de zorg. Het grote probleem is dat Den Haag zorgtaken overhevelt aan gemeenten, zónder hierbij voldoende geld mee te sturen. Landelijk is er een grote lobby gaande om gemeenten meer geld te geven voor de zorg. De bezuiniging op de huishoudelijke hulp is onderdeel van een groter plan aan bezuinigingen, om in totaal 2 miljoen euro te bezuinigen op de zorg. Nieuw Goes begrijpt dat Den Haag geen 3 miljoen euro zal overmaken en we als Goes ook zelf mee moeten denken. We zijn dan ook blij dat het College ook ons bezuinigingsvoorstel overneemt, om geen huishoudelijke hulp meer te vergoeden aan hoge inkomens, omdat deze makkelijk zelf particuliere hulp kunnen betalen.


Niet doorslaan

Met het totaalplan stelt het College dus voor 2 miljoen euro te bezuinigen, waardoor een tekort van 1 miljoen euro resteert. De bezuiniging op de huishoudelijke hulp moet €200.000 besparen. Met ons voorstel om de periode in te korten van 6 maanden naar 6 weken, wordt die €200.000 besparing niet gehaald, waardoor het resterende tekort hoger uitvalt. Wij zijn echter van mening dat we niet moeten doorslaan als gemeente. Voor het resterende tekort moet Den Haag met meer geld over de brug komen.


Tegen gestemd

Onder andere vanwege de bezuiniging op de huishoudelijke hulp, heeft Nieuw Goes tegen het totaalplan gestemd. Helaas was een raadsmeerderheid voor, waardoor de bezuiniging op de huishoudelijke hulp werkelijkheid wordt. Wij blijven dit kritisch volgen. Schroom niet om de trieste effecten van dit beleid met ons te delen!


Ons amendement lezen? Klik dan op de link: https://www.nieuwgoes.org/post/amendement-huishoudelijke-hulp


Een ander onderdeel van het totaalplan is om mensen min of meer te dwingen te verhuizen, als dit goedkoper is dan woningaanpassingen. Ook hiermee is Nieuw Goes niet akkoord gegaan. Via een tweede amendement hebben we geprobeerd dit plan aan te passen. Meer weten? Lees dan het artikel: https://www.nieuwgoes.org/post/nieuw-goes-niet-akkoord-met-verhuisbepaling

Comments


bottom of page