top of page
  • Nieuw Goes

Nieuw Goes wil onderzoek naar verkeersveiligheid rotondes spoortunnel

Tijdens de besluitvormende raad van 16 maart 2023 is er gesproken over het doortrekken van de Ringbaan West tot de nieuwe rotonde voor het Stadskantoor. Voor de verbetering van het gebied wordt ook rekening gehouden met het aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats op het terrein van de voormalige Renaultgarage, voor ca 130 auto’s, en de herinrichting van de woonboulevard.

Het plan is in voorbereiding, en Nieuw Goes volgt de ontwikkelingen op de voet.

Zo hebben wij vragen en opmerkingen over de aansluiting van de Ringbaan op het Marconigebied, de compensatie van groen, een veilige oversteekplaats voor voetgangers en de communicatie met de bedrijven en omwonenden in het gebied (participatie).

Wij blijven scherp letten op de kosten van het realiseren van deze plannen, zoals de aanleg van tijdelijke ontsluitingen. Wij vinden de kosten van het aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats ( 332.500,00) te hoog en vragen ons af of een ander oplossing, bijvoorbeeld steltonplaten, de kosten kunnen drukken.

Ook de verkeersveiligheid moet worden gegarandeerd. Zo zou het goed zijn de fietsoversteekplaats bij het Stadskantoor te verleggen richting het Stadskantoor. Dan zien auto’s de fietsers al aankomen en is het duidelijker of de fietsen over willen steken of richting het centrum gaan.


In de raad van 16 maart 2023 is besloten dat er een uitgebreid onderzoek komt naar de veiligheid op de diverse rotondes rond de spoortunnel in Goes. Dit voorstel steunden wij van harte. Er maakt veel verkeer gebruik van de Van Hertumweg, en een vlotte en veilige doorstroom is belangrijk.

Een motie om nu aan de slag te gaan met een onderzoek naar een combinatie van wonen en parkeren op het terrein van de voormalige Renaultgarage hebben wij mede ingediend. Daar de gemeente Goes de opgave heeft om 2700 woningen te realiseren voor 2030 is haast geboden met deze plannen.

De rotonde bij het Stadskantoor

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Goes stapt uit de coalitie

Beste lezer, Na uitvoerig onderling beraad is de fractie van Nieuw Goes unaniem tot de conclusie gekomen dat wij per direct uit de coalitie stappen. In de navolgende alinea’s zullen wij dit besluit to

コメント


bottom of page