top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Selectief Winkelen met Uitspraken InwonersEen bijeenkomst houden met inwoners en vervolgens belangrijke punten die door inwoners zijn aangekaart weglaten uit het verslag. Bij de inwonersbijeenkomst voor de Gebiedsvisie Veerse Meer is dit helaas gebeurd.

Meerdere inwoners die aanwezig waren bij deze bijeenkomst geven aan dat het verslag niet overeenkomt met wat er daadwerkelijk is gezegd. ‘Geen nieuwe gebieden bebouwen’ en ‘dat uitbreiding van bebouwing niet wordt gewenst, een bouwstop dus’ is door meerdere inwoners nadrukkelijk benoemd. Maar in het verslag door de gemeente Goes komen deze punten helemaal niet terug. Bijzonder is dat andere meningen wel netjes in het verslag staan: ‘Ruimte voor reeds gevestigde ondernemers’ en ‘Ontwikkelingen binnen aandachtsgebied Goes toestaan’. Het ene punt wel en het andere punt niet opnemen is selectief winkelen.

Naar aanleiding van dit onvolledige en onjuiste verslag hebben wij mondelinge vragen gesteld aan het College. Wij hebben gevraagd of het College het met ons eens is dat de indruk nu kan ontstaan dat zij de mening van inwoners niet serieus nemen. We kregen als antwoord dat het verslag een samenvatting is en dat ‘’Wanneer iedereen zijn of haar gedetailleerde tekst en mening in het verslag opgenomen wil hebben, dan wordt het echt een heel lijvig document’’. Wij vinden dat breed gedragen standpunten die tijdens zo’n bijeenkomst worden genoemd geen ‘details’ zijn.

We hebben ook gevraagd of het College het met ons eens is dat eerst een conceptverslag naar alle aanwezigen moet worden gestuurd, zodat zij de kans krijgen om aanvullingen te geven en het verslag goed te keuren. Dat is gebruikelijk bij notulen. Nieuw Goes wil dat dit alsnog gebeurt. Het College antwoordt echter dat ze dat niet gaat doen. We vinden het teleurstellend dat het College op deze manier omgaat met inspraak van inwoners. Zeker bij zo’n belangrijk onderwerp als de toekomst van het Veerse Meer. Zonde!

Comments


bottom of page