top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Stijging AfvalstoffenheffingGoes scheidt goed. Zo goed zelfs dat de gemeente een tekort heeft op de afvalstoffenheffing. De bak moet immers veel minder vaak worden geleegd, en inwoners betalen per leging, maar de wagens moeten wel blijven rijden. Vanwege het tekort kwam het college met een voorstel om de afvalstoffenheffing te verhogen. Hierover is recent een besluit genomen.


In november hadden we al aangegeven het niet eens te zijn met deze ‘boete’ op goed scheiden, en uit de reacties van inwoners bleek dat veel mensen het onbegrijpelijk vinden. Vervolgens was het voorstel van het college om niet meer het hele tekort door te rekenen aan inwoners, maar eenmalig de helft en daarna wel het volledige tekort. Wij hebben een motie ingediend om het tekort wat is ontstaan door het uitstekend scheiden van inwoners niet door te rekenen aan diezelfde inwoners. Goed scheiden moet echt blijven lonen!


Goed scheiden moet echt blijven lonen!

Helaas bleek er geen steun voor onze motie, waardoor dit jaar de helft van het tekort aan inwoners wordt doorberekend. Volgend jaar wordt hoogstwaarschijnlijk het volledige tekort doorberekend. Nieuw Goes vreest dat dit afbreuk doet aan het draagvlak voor het systeem. Een vicieuze cirkel dreigt, waarbij ieder jaar beter wordt gescheiden en ieder jaar de afvalstoffenheffing moet stijgen om het systeem kostendekkend te houden. Dat is een onwenselijke situatie.

Comments


bottom of page