top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Stijging Gemeentelijke BelastingenVolgend jaar gaan de gemeentelijke belastingen met 9% omhoog. Dat is een forse stijging waar we als Nieuw Goes niet blij mee zijn, maar helaas is het wel noodzakelijk om de gemeentelijke financiën op orde te houden. Waarom zo’n stijging?


📈 Ook als gemeente worden we geraakt door inflatie. Dezelfde taken uitvoeren als vorig jaar is nu simpelweg een stuk duurder geworden. Door deze extra inkomsten zorgen we ervoor dat het huishoudboekje van de gemeente op orde blijft voor de komende jaren, wat voorkomt dat we de rekening doorschuiven naar de toekomst.


✅ Er komen broodnodige investeringen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van criminaliteitsbestrijding. Ook investeren we in het verduurzamen van gemeentelijke panden, zodat we in de toekomst juist minder kosten hebben aan bijvoorbeeld stoken en we dorpshuizen en wijkcentra overeind houden in deze moeilijke tijd.


❤️ We draaien bezuinigingen in de zorg terug die het vorige college had doorgevoerd, zoals de bezuinigingen op huishoudelijke hulp en de verhuisplicht.


💰 We hebben toch ruimte gevonden om de stijging van de belastingen te beperken. Denk bijvoorbeeld aan een beperking van de stijging van de rioolheffing en OZB. Dit houdt ongeveer 1 miljoen euro aan lastenbeperkingen in.


Zeker in deze onzekere tijden is het totaal geen prettige boodschap, aangezien iedereen wordt geraakt door snel stijgende kosten vanwege hoge inflatie. Wel vinden we het belangrijk om transparant hierover te communiceren. Goes was een van de goedkoopste gemeenten in Zeeland en ook na deze stijging blijft dat gelukkig zo, maar we gaan wel de uitdaging aan om de komende jaren de lasten te beperken.

Recente blogposts

Alles weergeven

Nieuw Goes stapt uit de coalitie

Beste lezer, Na uitvoerig onderling beraad is de fractie van Nieuw Goes unaniem tot de conclusie gekomen dat wij per direct uit de coalitie stappen. In de navolgende alinea’s zullen wij dit besluit to

Comments


bottom of page